ورد پرس چیست ؟

شاخص

ورد پرس چیست ؟ ورد پرس یک سیستم مدیریت وب سایت یا مدیریت محتوا یا به صورت عامیانه یک سیستم   cms است که به ما اجازه مدیریت محتوا و طراحی سایت خودمان را می دهد ورد پرس رابطه کاربری ساده و در عین حال دارای هسته ایی پیچیده است  که از زبان برنامه نویسی php […]